Verkiezingen 2019

Kieskompas: Partij CD&V

Bekijk hier de visie van CD&V over de 8 verschillende thema's die we voorleggen.

Visie over migratie

CD&V benadrukt, wat het asiel- en migratiebeleid betreft, dat er absoluut geen plaats is voor een illegaal circuit naast het officiële circuit. De partij pleit voor een sterk sociaal maar tegelijk kordaat asielbeleid. Concreet gaat CD&V, wat de snelwegparkings betreft, voor één parking per provincie waar men ...

Visie over gezondheid

CD&V profileert zich als partij die aandacht heeft voor levenskwaliteit en schuift drie elementen naar voren die beter kunnen qua work-life balance. De laatste jaren zijn er wel stappen gezet op gebied van geestelijke gezondheidszorg maar op vandaag gaat amper 6 procent van het totale budget van gezondheidszorg (25 miljard) hier ...

Visie over mobiliteit

CD&V stelt vast dat er de voorbije jaren wel een stijging was in het budget voor wegeninfrastructuur voor Vlaanderen in zijn geheel, maar die centen zijn veel te weinig naar West-Vlaanderen gevloeid. De partij vindt dat een echt pijnpunt. We hebben nood aan een minister van mobiliteit die de ...

Visie over energie

Wat energie en energiebevoorrading betreft is de keuze voor CD&V duidelijk. De partij kiest voor productie-ecologisme. Massale productie van groene energie (via windmolens, zonne-energie, enz.). CD&V kiest dus niet voor massale belasting op onze elektriciteit, of op onze verwarming. Op de Noordzee staan er nu windmolens die een ...

Visie over open ruimte

CD&V koppelt het beleid rond open ruimte aan de manier hoe gemeenten ondersteund worden. Vlaanderen geeft geld aan gemeenten om beleid te voeren maar een stad als Antwerpen krijgt tot 1400 euro per inwoner. Een stad als Torhout maar 250 euro. Als we dan open ruimte willen koesteren, moeten die gemeenten ...

Visie over landbouw

CD&V is traditioneel een partij die het opneemt voor de landbouwers en de voedingssector. De partij vreest dat landbouwers veel externe risico’s moeten dragen die ze niet kunnen beheersen. Bijvoorbeeld everzwijnen in Luxemburg die besmet raken met de Afrikaanse varkenspest. Dat heeft zijn gevolgen op onze landbouweconomie. Idem ...

Visie over klimaat

CD&V ziet enorme kansen, wat het klimaat betreft, in de haven van Zeebrugge. Die is nu al één van de grootste opslag- en verdeelpunten in Europa wat gas betreft. En daar komt straks nog de windenergie van op zee bij. Die energie komt aan land in West-Vlaanderen, in Zeebrugge, ...

Visie over koopkracht

CD&V wil de koopkracht hoog houden. Eén van de zaken die de partij naar voren schuift is de automatische indexering van de lonen. Die gaan automatisch hoger als het leven duurder wordt. Sommigen zijn er tegen, zegt CD&V. Liberalen en nationalistische partijen willen af van die automatische ...


Kies een andere politieke partij om hun visie over de verschillende thema's te zien:

Klik op een thema om de visie van de politieke partijen te zien: