Verkiezingen 2019

Kieskompas: Partij Groen

Bekijk hier de visie van Groen over de 8 verschillende thema's die we voorleggen.

Visie over koopkracht

Groen wil om te beginnen strijden voor eerlijke belastingen. De partij vindt dat nu vooral de mensen die werken en de kleine KMO’s moeten bijdragen. De grote vermogens en de grote vervuilers, die blijven teveel buiten schot. De energiefactuur (in elektriciteit, aardgas,…) die moet dalen voor Groen. De partij ...

Visie over mobiliteit

Groen hekelt het feit dat we nog altijd een regio zijn die de file subsidieert door mensen te betalen met een auto in plaats van hen een hoger nettoloon te geven. De partij wil dus niet onnodig het systeem van de salariswagens in stand houden maar investeren in alternatieven. De ...

Visie over landbouw

Groen is er van overtuigd dat landbouw kan samengaan met de consument en met zorg voor de planeet. De partij kiest hier vrij resoluut voor het pad van de korte keten. Waarbij de landbouwer onafhankelijker is en een eerlijke prijs krijgt voor zijn producten. De landbouw van de toekomst is ...

Visie over migratie

Groen begrijpt dat er spanningen gepaard gaan met migratie en de multiculturele samenleving. De partij wil absolute nultolerantie tegenover racisme en discriminatie. Maar wil vooral een boodschap geven van hoop en vertrouwen, niet van polarisatie. Samenleven kan wel enkel als onze normen en waarden intact blijven. Er moet een inspanning ...

Visie over gezondheid

Groen wil vooral de uitval in de samenleving (burn-outs) aanpakken door te maken dat de flexibiliteit, die van werknemers wordt gevraagd, niet langer uit één richting moet komen. De partij pleit voor een menselijker beleid en stelt voor dat een bedrijf, als dat bewijst dat er amper personeelsuitval is, een ...

Visie over energie

Groen maakt zich sterk dat ze de enige partij is die een berekend klimaatplan heeft. De klimaattreuzelaars zitten voor Groen in de traditionele partijen. Die houden de handrem op en hebben bewezen dat het allemaal niet vooruit gaat, zij moeten er uit. De West-Vlaamse vertaling van het klimaatplan dan. Fors ...

Visie over klimaat

Groen gelooft dat iedereen ervan overtuigd is dat het nu of nu is en dat een ommekeer er moet komen in het klimaatbeleid. Het moet wel op de juiste manier gebeuren en de juiste schouders moeten de lasten dragen, vindt de partij. Groen ziet een grote rol voor de overheid ...

Visie over open ruimte

West-Vlaanderen moet trots zijn op de open ruimte die we nog hebben, vindt Groen. We zijn de groene long en de landbouwlong van Vlaanderen. Maar die staat onder druk. We zijn de provincie die het snelst verhardt. Anderhalf voetbalveld per dag voor verschillende zaken (wonen, wegen, industriegrond). We moeten dat ...


Kies een andere politieke partij om hun visie over de verschillende thema's te zien:

Klik op een thema om de visie van de politieke partijen te zien: