Verkiezingen 2019

Kieskompas: Partij N-VA

Bekijk hier de visie van N-VA over de 8 verschillende thema's die we voorleggen.

Visie over energie

Voor N-VA is het logisch dat windmolens er komen waar er wind is, maar we mogen niet naïef zijn, zegt de partij. Er is niet altijd wind dus zullen we altijd, of toch minstens nog de komende tien jaar, kernenergie nodig hebben. Omdat er elektriciteit uit het stopcontact moet ...

Visie over open ruimte

De grootste zorg bij N-VA in West-Vlaanderen is dat er voldoende ruimte blijft om te ondernemen. In de regio Brugge is die ruimte er niet. Daar specifiek pleit N-VA er wel voor om extra open ruimte aan te snijden voor nieuwe bedrijvenzones. Maar de partij wil dat het totale plaatje ...

Visie over klimaat

N-VA wil zich profileren als de partij van het ‘ecorealisme’. Wat energievoorziening betreft gaat dit over twee aspecten. Enerzijds wil N-VA, net als alle andere partijen, inzetten op duurzame energie (zonne-energie, windenergie,…) maar tegelijk pleit de partij er duidelijk voor om de kerncentrales langer open te houden. N-VA wil de ...

Visie over migratie

N-VA verdedigt met klem het beleid dat de Vlaamse en federale ministers gevoerd hebben rond migratie. Toen de migratiecrisis losbarstte hebben Theo Francken, Jan Jambon (federaal) en Ben Weyts (Vlaams) vooral een duidelijk beleid gevoerd, klinkt het. N-VA verwijst hier onder meer naar de kordate maar menselijke aanpak van migranten ...

Visie over mobiliteit

N-VA leverde de Minister voor mobiliteit (Ben Weyts) en verdedigt uiteraard zijn beleid. De partij vindt dat er al veel geïnvesteerd is, maar wil die investeringen nog een trap hoger, specifiek voor West-Vlaanderen. Wat de weginfrastructuur betreft moeten die investeringen nog versterkt worden. Ook al is er in heel ...

Visie over gezondheid

N-VA wil, wat de partij de absolute stilstand op gebied van geestelijke gezondheidszorg noemt, doorbreken. Er moet meer aandacht gaan naar een goede preventie van burn-outs. Daar moet de huisarts onder meer een belangrijker rol in krijgen. Maar ook de werkgever en de omgeving moeten de signalen opvangen. Nabijheidszorg is ...

Visie over landbouw

N-VA gaat het economische belang van de landbouw voor West-Vlaanderen in de picture plaatsen. Tot 10 procent van de omzet in de provincie komt uit landbouw of is gelinkt aan bijvoorbeeld diepvriesgroentenijverheid. Omdat daar ook een grote tewerkstelling aan gelinkt is, wil de partij daar blijven op inzetten. Opdat dit hier ...

Visie over koopkracht

N-VA schuift drie grote verwezenlijkingen maar tegelijk ook actiepunten naar voren als het gaat om het verhogen van de koopkracht. Vijf jaar terug, bij het aantreden van de vorige regering, heeft de partij de belofte gemaakt om volop in te zetten op “jobs jobs jobs”. Wie werkt, spaart en onderneemt ...


Kies een andere politieke partij om hun visie over de verschillende thema's te zien:

Klik op een thema om de visie van de politieke partijen te zien: