Verkiezingen 2019

Kieskompas: Partij Open Vld

Bekijk hier de visie van Open Vld over de 8 verschillende thema's die we voorleggen.

Visie over klimaat

Voor Open VLD moeten economie en ecologie hand in hand gaan, en mogen er geen asociale maatregelen zijn. Iedereen moet de zaak kunnen betalen. Het is dan ook een verhaal van iedereen. Er speelt ook heel wat individuele verantwoordelijkheid. De partij verwijst hier graag naar het werk van Bart Tommelein. ...

Visie over open ruimte

Open VLD wil zeker niet dat alles wordt volgebouwd. Open ruimte is belangrijk, maar er moet wel nog gebouwd kunnen worden. De partij ziet economie als de motor van de welvaart in de samenleving dus moeten bedrijven die ruimte nodig hebben, ook die ruimte nog kunnen krijgen. Behoud van open ...

Visie over migratie

Open VLD ontkent niet dat er ook problemen zijn door migratie. De liberale lijsttrekker Van Quickenborne verwijst naar zijn eigen stad Kortrijk waar hij als burgemeester optreedt met camera’s en 'criminele illegalen' worden uitgewezen. Maar de overgrote meerderheid wil zich inschakelen in West-Vlaanderen, klinkt het. Daarom vindt Open VLD ...

Visie over energie

West-Vlaanderen heeft voor Open VLD alles in huis om de beste klimaatprovincie van België te worden. De zon schijnt hier meer dan elders, er is wind en er is water. Open VLD wil dus volop de lijn doortrekken die Bart Tommelein op het Vlaamse niveau heeft uitgezet: gaan voor hernieuwbare ...

Visie over landbouw

Open VLD vindt dat de landbouwsector dikwijls onterecht in een slecht daglicht wordt geplaatst. Met beelden die gemaakt worden in stallen maar dan in een andere context worden getoond. Land- en tuinbouwers doen al heel wat inspanningen op vlak van dierenwelzijn of duurzaamheid maar zij worden niet beloond. De prijzen ...

Visie over koopkracht

Open VLD vindt dat ze vijf jaar goed gewerkt heeft in de regering en ziet daar ook de vruchten van. De werkende mens heeft zeker 100 euro netto meer verdiend per maand. En ook de werkgever is beloond want de vennootschapsbelasting is ook verlaagd. Die lijn wil Open VLD doortrekken: opnieuw 100 ...

Visie over mobiliteit

Open VLD vindt het belangrijk dat mensen de vrijheid kunnen houden om met de auto te rijden. Mensen moeten efficiënt op hun bestemming raken. Zeker ook in de meer landelijke gebieden waar er – zoals in de Westhoek – een eigen mobiliteitsvraagstuk is. Met een tekort aan openbaar vervoer en waar ...

Visie over gezondheid

Open VLD leverde met Maggie De Block de verantwoordelijke minister op federaal niveau en benadrukt dat zij hard werk gemaakt heeft van de re-integratie van langdurig zieken. Dat gaat zowel om mensen met een burn-out als om mensen die om een andere reden langdurig ziek waren. Open VLD ziet hier ...


Kies een andere politieke partij om hun visie over de verschillende thema's te zien:

Klik op een thema om de visie van de politieke partijen te zien: