Verkiezingen 2019

Kieskompas: Partij PVDA

Bekijk hier de visie van PVDA over de 8 verschillende thema's die we voorleggen.

Visie over klimaat

Voor PVDA is het klimaat heel belangrijk, maar de klimaataanpak moet ook sociaal rechtvaardig zijn. Grote bedrijven zijn verantwoordelijk voor 40 % van de uitstoot, zegt de partij, en zij moeten vooral dwingende normen opgelegd krijgen. Meer en meer gewone mensen voelen dat het leven duurder wordt, zij moeten – wat het klimaat ...

Visie over energie

PVDA vindt dat onze energie vooral te duur is, en veel te weinig duurzaam. Dure energie dus en die factuur is alleen maar gestegen de voorbije jaren. Energie kost bij ons meer dan in de buurlanden, zegt de partij. De oorzaak ligt daar volgens PVDA in het feit dat de ...

Visie over open ruimte

Voor PVDA is een goede ruimtelijke ordening de start van alles. De partij is in West-Vlaanderen voorstander van het behoud en de uitbreiding van het groen, buiten stedelijk gebied. Extra natuurgebieden en bossen zijn daar welkom. In de steden pleit PVDA voor een verdichting. Het bij elkaar brengen van functies ...

Visie over koopkracht

PVDA stelt vast, op de werkvloer, dat heel wat mensen het moeilijk hebben om rond te komen. De partij heeft het absoluut niet voor interim-arbeid. Mensen moeten een volwaardige job krijgen en ook een volwaardig inkomen. De partij ijvert daar voor een absoluut minimumuurloon van 14 euro. De energiefactuur is spectaculair ...

Visie over gezondheid

PVDA heeft het vooral moeilijk met het feit dat het personeel in de zorg zwaar onder druk staat. De taken zijn alleen maar toegenomen, er komt ook hoe langer hoe meer administratie bij kijken. Hetzelfde geldt in de fabrieken, waar mensen in ploegverband erg wisselende uren hebben. Op die manier ...

Visie over mobiliteit

PVDA hekelt vooral wat ze de afbouw van het openbaar vervoer noemt, de voorbije jaren. De partij geeft enkele voorbeelden. Wie als arbeider in ploeg werkt, die kan om 5 uur ’s morgens amper met het openbaar vervoer op het werk raken. Ook voor jongeren die in het weekend willen uitgaan, ...

Visie over landbouw

Voor PVDA is de landbouw volledig scheef getrokken. Almaar meer worden de kleine boeren opgeslorpt door grote bedrijven. De partij hekelt ook de intensieve veeteelt. PVDA wil dit model omdraaien. Zo wil PVDA weggaan van die grote bedrijven en eerder gaan investeren in kleine boeren, die ook hun eigen grond ...

Visie over migratie

PVDA wil het probleem van de migratie bij de kern aanpakken. De redenering is eenvoudig: geen oorlogen betekent ook geen vluchtelingen. PVDA was dan ook de enige partij die tegen stemde over militaire interventies in Libië of in Syrië. Maar het probleem is er nu wel, en dus is het ...


Kies een andere politieke partij om hun visie over de verschillende thema's te zien:

Klik op een thema om de visie van de politieke partijen te zien: