Verkiezingen 2019

Kieskompas: Partij Sp.a

Bekijk hier de visie van Sp.a over de 8 verschillende thema's die we voorleggen.

Visie over mobiliteit

Sp.a gelooft - wat de mobiliteit in West-Vlaanderen betreft – in een driestapsaanpak. Er is ten eerste de infrastructuur van de wegen. Het geld gaat telkens naar Antwerpen, zegt de partij, maar het geld komt niet naar West-Vlaanderen om wegen te verbeteren. Sp.a verwijst naar de E40, naar de ...

Visie over koopkracht

Sp.a start van uit de vaststelling dat de koopkracht van de mensen gedaald is en dat de facturen aan het stijgen zijn. Zoals de rusthuisfactuur die op vijf jaar tijd gemiddeld met 200 euro toegenomen is (van 1500 euro naar 1700 euro per maand). Ook schoolfacturen of elektriciteitsfacturen stijgen. De partij wil ...

Visie over energie

Sp.a wil inzetten op hernieuwbare en duurzame energie, maar ziet twee belangrijke voorwaarden daartoe. Ten eerste moeten de energiefacturen voor burgers omlaag. Dat is een belangrijk punt bij de socialisten. Ten tweede heeft de Sp.a de blik op 2025. Nu halen we 5% van onze energie uit de windmolenparken op ...

Visie over landbouw

Sp.a pleit absoluut voor een andere manier van denken wat de landbouw betreft. De partij vindt dat de boeren nu gewurgd worden. Ze moeten almaar meer produceren om aan dumpingprijzen hun producten te leveren aan warenhuizen en het zijn net die laatste, en alle tussenschakels, die er aan verdienen, ...

Visie over gezondheid

Sp.a vindt dat Maggie De Block (Open VLD) een ramp geweest is voor de mensen die uitvallen. Ook daar zitten we in West-Vlaanderen met onwaarschijnlijke statistieken, zegt de partij. 20 procent meer mensen die uitvallen, en dat op alle leeftijden. De cijfers van 2017 over re-integratie zijn hier voor de Sp....

Visie over klimaat

Sp.a pleit in zijn klimaatbeleid voor vier zaken. De partij wil ervoor zorgen dat de huizen beter geïsoleerd worden, en de burgers moeten er niet voor betalen. De overheid schiet dat voor. Zo gaat de factuur hoe dan ook naar beneden en een deel van de opbrengsten kunnen ...

Visie over open ruimte

Sp.a wil de stukken open ruimte en natuur die er nog zijn meer met elkaar gaan verbinden en wil de strijd aangaan tegen de ‘koterijen’, tegen het lappendeken. Hier moeten de lokale besturen financieel gestimuleerd worden om anders te gaan denken. Een hectare grond betekent inkomsten als die bedrijvenzone ...

Visie over migratie

Voor Sp.a zorgt de migratie voor spanningen, maar zeker ook voor kansen. Vooral in West-Vlaanderen zijn die kansen duidelijk. De arbeidsmarkt heeft nieuwkomers nodig, zeker bij ons waar we een tekort aan geschikte arbeidskrachten hebben. Daarom pleit Sp.a ervoor dat, als mensen hier komen, we ze snel moeten ...


Kies een andere politieke partij om hun visie over de verschillende thema's te zien:

Klik op een thema om de visie van de politieke partijen te zien: