Verkiezingen 2019

Kieskompas: Partij Vlaams Belang

Bekijk hier de visie van Vlaams Belang over de 8 verschillende thema's die we voorleggen.

Visie over klimaat

Vlaams Belang staat voor ecorealisme, het klimaat interesseert de partij wel degelijk maar de maatregelen moeten betaalbaar zijn voor de gewone Vlaming. Vlaams Belang loopt niet mee in de klimaathysterie. Ze noemen zich geen negationisten maar realisten. Dat betekent, wat betreft hernieuwbare energie, dat het een 'en-en-verhaal' moet zijn. De ...

Visie over gezondheid

Vlaams Belang ziet het traditionele gezin als de hoeksteen van de maatschappij en dus moeten maatregelen voor een betere work-life balance ook ten dienste staan van die hoeksteen. Dat gaat over een loopbaan van 40 jaar, maar dat gaat ook over aandacht voor de leeftijdscategorie van de dertigers. Dertigers staan onder ...

Visie over landbouw

Vlaams Belang vindt vooral dat het beeld dat we hebben van de landbouwer dringend in positieve zin moet bijgesteld worden. Boeren zijn ook de eerste natuurbehoeders, zegt de partij, maar we zien dat de laatste tijd helemaal niet meer. Het probleem dat ook Vlaams Belang vaststelt is dat de boer ...

Visie over open ruimte

Vlaams Belang is tegen een betonstop. Niet dat iedereen ongebreideld zijn ding moet kunnen doen maar de partij vindt de betonstop te dogmatisch. Er moet nuance zijn. En mensen moeten ook gecompenseerd worden als er plots niets meer mag gebouwd worden op een stuk grond dat je al hebt. De ...

Visie over energie

Vlaams Belang vindt het een goede zaak dat de windmolenparken op de Noordzee voortaan vergund worden via een nieuw systeem van openbare aanbesteding. Dat is veel beter dan de massale overheidsondersteuning van de voorbije jaren die dan werd doorgerekend aan de consument, zegt de partij. In de energiediscussie neemt Vlaams ...

Visie over migratie

Vlaams Belang pleit in het migratiedebat onomwonden voor een migratiestop, een druk op de pauzeknop. Ook onze West-Vlaamse steden staan onder druk door die migratie, zegt de partij. Onder Theo Francken zijn er een half miljoen migranten naar ons land gekomen. Dat zorgt voor druk op de OCMW’s en ...

Visie over koopkracht

Vlaams Belang heeft een eenvoudige en tegelijk unieke positie in het debat over koopkracht. Wat het pensioen betreft wil ook Vlaams Belang een minimumpensioen van 1500 euro. De partij wil dat pensioen betalen door nieuwkomers, voor een stuk, de eerste jaren uit te sluiten van de sociale zekerheid, waardoor het pensioen ...

Visie over mobiliteit

Vlaams Belang maakt een verwijt naar de West-Vlaamse ministers, Bourgeois en Crevits, dat heel wat infrastructuurwerken jarenlang al gepland zijn, maar nog niet begonnen: zoals de Ring rond Kortrijk, de E403, de infrastructuur in de regio Roeselare,… Er is dringend nood aan meer subsidies ook voor onze provincie, we worden ...


Kies een andere politieke partij om hun visie over de verschillende thema's te zien:

Klik op een thema om de visie van de politieke partijen te zien: